Adwent  Adwent  Adwent

Roraty od poniedziałku do piątku o 17:00, w czwartki dodatkowo o 5:43

Z św. Franciszkiem, wszyscy dzieci i młodzi i starsi „Budujemy Kościół”.

W Radiu Doxa - audycie roratnie o godzinie 19:20.

 

W okresie Adwentu przeżywamy trzy aspekty:

-      upamiętnienie długiego oczekiwania starotestamentowego Izraela na przyjście Mesjasza

-      przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia jako pamiątki Jego narodzin w Betlejem

-      ukierunkowanie ku Jego ostatecznemu przyjściu

 

Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas liturgicznego przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Maryi. Jest to czas prawdziwej nadziei dla wszystkich ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. Z tym wiąże się jednak potrzeba przemiany, odrzucenia dawnego sposobu życia, radość oczekiwania i gotowość na spotkanie. „Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie”. „Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen zapału, ale ciało słabe”. „Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze”. „Czuwajcie wytrwale”. „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!”. W powtarzających się wezwaniach wyraża się podstawowe przekonanie: że człowiek, istota historyczna, podlega zmęczeniu, nie może wyrwać się o własnych siłach z przytłaczających go słabości, przywar i grzechów. Każdy chrześcijanin musi być przekonany, że nikt nie może być pewny swego wytrwania i że największe niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy mniemają, iż doszli do tego stopnia równowagi, że nie potrzebują żadnego środka ostrożności. Nowotestamentowe wezwanie do czuwania mówi nam, że szatan stara się pozbawić nas radości wiary i nadziei chwały życia wiecznego. Zawsze jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach. Trzeba więc czuwać, wiedząc, że w tej walce nie ma spoczynku i że w każdej chwili może zawładnąć nami smutek i zniechęcenie. Czuwajmy więc wytrwale na modlitwie! W czasie Rorat wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”. Prośmy też o wstawiennictwo Maryi Panny, byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania mogli czuwać z Nią, z naszymi braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej wyrosło takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, rozczarowań oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy schronienie w ręku Boga.

 

*      Wyjazd do Wiednia (Austria) na Jarmark Adwentowy w sobotę o 3:33. z parkingu. Powrót w godzinach nocnych.

*      Pielgrzymka do Włoch: Osoba wstępnie zapisana, potwierdza swój wyjazd podając do soboty 15 grudnia, dane: imię nazwisko, pesel, adres, wpłata 200 zł. tylko ks. Piotrowi, nie wpłacamy na konto.

*      W poniedziałek 11.12. na Roratach, dzieci I komunijne otrzymają medaliki.

*      W piątek 15.12. o 19:00 Adwentowe Czuwanie dla młodych z naszego rejonu.

*      W niedzielę 17.12. o 11:00 adwentowo-wigilijne Spotkanie dla samotnych, chorych, seniorów. Kiermasz organizowany przez młodych (szczegóły poniżej).

*      W piątek 22.12. Spotkanie adwentowo-wigilijne dla wszystkich młodych. Odwiedziny chorych z Komunią św. w domach.

*      W niedzielę 24.12. Wigilia. Msza św. Pasterka o godzinie 16:00 i 24:00.

*      Boże Narodzenie: I święto Msze św. o 7:00 i 10:00. czuwanie przy żłóbku      o 15:00 (nie będzie Mszy św. o 17:00). II Święto Msze św. o 7:00 i 10:00     (nie będzie Mszy św. o 17:00).

*      W środę 27.12. rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich. Kolęda będzie w tradycyjnej formie.

 

Adwent to, również, czas otwierania Naszego serca. Bardzo konkretnie, w wymiarze materialnym. Proponuję i zapraszam do „Adwentowego otwierania …”. Otworzyć się można na dwie propozycje akcji:

*      Od poniedziałku 04.12. z przodu świątyni będzie skarbonka do której można składać ofiary. Każda złotówka zostanie przeznaczona na potrzeby, konkretnej pomocy, dwóch rodzin z dziećmi (jedna rodzina jest z Naszej parafii, druga rodzina spoza terenu naszej parafii - szczegóły u ks. Piotra).

*      W Ziemi świętej trwa wojna. Giną niewinni ludzie, są ranni, pozbawieni bliskich, domu. Dotyka to też żyjących tam chrześcijan. Dodatkowo cierpią biedę, gdyż ustał ruch pielgrzymkowy. Oni żyli z tego co pielgrzymi tam zostawiali. Często to było jedyne źródło ich utrzymania. Dlatego akcja grupy „Pomoc Kościoła w potrzebie”, aby wesprzeć przed Świętami żyjących, szczególnie w Betlejem, ludzi. W III niedzielę Adwentu będzie prowadzony przez młodych „Kiermasz Adwentowy”. Będą rzeczy, które gdy zakupimy wesprą wyjazd młodych do grobu bł. Carlo Acutisa, a będą też ozdoby choinkowe wykonane przez chrześcijan z Betlejem. Ofiary z nabycia tych ozdób, będą przeznaczone na wsparcie dla Ziemi świętej.