Caritas parafialny

Pomoc świadczona przez Zespół winna obejmować tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Są nimi w szczególności:

Obecnie nasz Zespół liczy 20 osób. Składa się z wolontariuszy oraz przyjaciół wspierających różne dzieła i akcje. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy ludziom chorym i samotnym.

Organizujemy Spotkania seniorów i chorych z okazji:

  1. Światowego Dnia Chorych,

  2. Misyjnego Dnia Chorych,

  3. Tygodnia Miłosierdzia,

  4. Wigilii Bożego Narodzenia.

Przekazujemy paczki ze słodyczami dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w tych spotkaniach, oraz w Wielką Sobotę i dla potrzebujących.

Organizujemy pielgrzymki.

Jesteśmy współorganizatorami festynów parafialnych.

Dla dzieci organizujemy spotkania św. Marcina i św. Mikołaja.

Prowadzimy dobrą współpracę z Opieką Społeczną oraz Stacją Opieki Caritas.

Prowadzimy pośrednictwo sprzętu gospodarstwa domowego.

Pomagamy przy rozprowadzaniu żywności (np. dla Ukrainy).

Organizujemy akcję: palmy, bukiety ziół i kwiatów.

Wręczmy podarunek dzieciom I komunijnym.

Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas jest ksiądz proboszcz.

Archiwum Gazetek Parafialnych