Opiekunki

Cel wspólnoty, do której może przystąpić każda pełnoletnia diecezjanka, jest realizowany poprzez:

Zadania opiekunek:

Aby przystąpić do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego trzeba wypełnić deklarację, która dostępna jest u księży proboszczów w parafiach.

W Naszej parafii są panie, które należą do tej grupy.

Archiwum Gazetek Parafialnych