Pokuta

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św., w sobotę od 17.00 do 17.30, a w niedzielę pół godziny przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

Warunki dobrej spowiedzi:

Archiwum Gazetek Parafialnych