Ksiądz Proboszcz

Od 24 sierpnia 2011 roku posługę proboszcza w naszej Parafii pełni ks. Piotr Bekierz.

Ksiądz Piotr urodził się w Bytomiu. Dzieciństwo i młodość przeżył w Pyskowicach. Ukończył Liceum Mechaniczne w Zabrzu.

Seminarium Duchowne ukończył w Nysie. Święceń kapłańskich udzielił mu ks. arcybiskup Alfons Nossol w 1986 roku w Opolu. Praktykę diakońską odbył w parafii Wysoka, koło Olesna. 
Jako wikary służył 4 lata w parafii św. Jadwigi w Zabrzu oraz 4 lata w Korfantowie. Posługę proboszcza pełnił w parafiach: Kobiela (3 lata), Skorogoszcz (6 lat), MBWW w Kluczborku (3 lata), Wojnowice (5 lat).

Ksiądz proboszcz pełnił również inne posługi, w tym dyrektora Caritas rejonu Kluczborskiego, zastępcy diecezjalnego duszpasterza młodzieży, wicedziekana dekanatu Niemodlin oraz dziekana dekanatu Pietrowice Wlk. Ksiądz Piotr poszczycić się może także tytułem dziekana honorowego.

Archiwum Gazetek Parafialnych