Modlitwy

W całym Kościele obecny rok obchodzony jest jako „Rok Modlitwy”. Ma on przygotować Kościół i każdego z Nas do Roku Świętego 2025. Papież Franciszek zaproponował Modlitwę Jubileuszu. Będziemy ją odmawiali, od czasu do czasu, wspólnie w kościele, ale zachęcam też do odmawiania prywatnego:

Ojcze, który jesteś w niebie, niech wiara, którą nam dałeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie i płomień miłości rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego, obudzą w nas błogosławioną nadzieję na przyjście Twojego Królestwa. Niech Twoja łaska przemienia nas w pracowitych siewców ewangelicznych ziaren, które będą zaczynem ludzkości i kosmosu, w ufnym oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi, gdy moce Zła zostaną pokonane, a Twoja chwała objawi się na wieki. Niech łaska Jubileuszu ożywi w nas, Pielgrzymach nadziei, pragnienie dóbr niebieskich i rozleje po całej ziemi radość i pokój naszego Odkupiciela. Tobie Boże, błogosławiony po wsze czasy, niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.


W roku 70 - lecia konsekracji Naszej parafialnej świątyni zachęcam też do odmawiania Modlitwy za naszą Wspólnotę Parafialną:

Panie Jezu Ty jesteś głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii. Daj nam prosimy, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim, którzy tę parafię tworzymy, odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się i zbudź tych, którzy śpią i nie widza tego, co się wokół nich dzieje. Udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła szukających, aby Cię znaleźli i zostali przy Tobie. Spraw też, abyśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre i właściwe słowo dla nich i, by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, aby wstawiać się za nami, spraw abyśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali Kościół razem z naszymi duszpasterzami, abyśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

Archiwum Gazetek Parafialnych