Chrzest

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej, przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych – imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ PRAKTYKUJĄCY KATOLICY

W związku z powyższym chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego miejsca zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).

Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Zasadniczo nie udziela się tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin dziecka (roczki). Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy się podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

Nauka przed chrztem odbywa się podczas zapisywania chrztu św. w kancelarii lub dla Rodziców Chrzestnych podczas przyjścia do kancelarii po zaświadczenie. Chrzestni spoza parafii uczestniczą w nauce w swoich parafiach.

Archiwum Gazetek Parafialnych