Klauzula Informacyjna RODO

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka NSM w Kolonowskiem, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Leśnej 13, reprezentowana przez ks. Piotra Bekierza.

Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Andrzej Ochaman, e-mail: iod@diecezja.opole.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl

Archiwum Gazetek Parafialnych