Namaszczenie chorych

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siły i ulgę w cierpieniu (nie jest zarezerwowany dla umierających!). Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, zapalone świece).

Zachęcamy wszystkich obecnych w domu, w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą.

W wypadku dłuższej choroby czy z racji podeszłego wieku można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii.

W naszej Parafii odwiedziny chorych i starszych są w I piątek miesiąca.

Gorąco zachęcamy do częstszego przyjmowania Komunii Św. (np. w każdą niedzielę) z rąk świeckiego szafarza.

W nagłych wypadkach zgłoszenia do chorego przyjmujemy o każdej porze!

Archiwum Gazetek Parafialnych