Szafarze Komunii Świętej

W historii jest wiele dokumentów Stolicy Apostolskiej, które mówią o osobach, które mogą udzielać Komunii Świętej. Dopiero jednak Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w pełni otworzył możliwość wprowadzenia w Kościele posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.   

Określono, że zwyczajnym szafarzem jest biskup, prezbiter i diakon. Zaś szafarzem nadzwyczajnym jest akolita oraz wyznaczony wierny. Świeckimi szafarzami Komunii mogą być mężczyźni (lub siostry zakonne), którzy posiadają odpowiedni wiek i przymioty ustalone przez Konferencję Episkopatu. Dokumenty poruszające tę problematykę w naszych diecezjach weszły w życie w 2001 roku.

Zadaniem nadzwyczajnego szafarza jest pomoc w udzielaniu Komunii Świętej, ale też zanoszenie Ciała Pana Jezusa chorym do domów, w każdą niedzielę po Mszy św. o 7:30. Zachęcamy do zgłaszania chorych u Naszych szafarzy.

W naszej parafii posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej pełnią:

Archiwum Gazetek Parafialnych